ΠΡΟΟΙΜΙΟ

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως CAS) στον οποίο υπάγεται η ιστοσελίδα (website) cas.cy προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας cas.cy μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο CAS παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας cas.cy διάφορες πληροφορίες, υπηρεσίες για τα Mέλη του συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων επικοινωνίας και πρόσβαση μέσω «κόμβων» (links) σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο cas.cy υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του cas.cy κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» και ο CAS αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του cas.cy και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς π.χ. παροχείς
υπηρεσιών διαδικτύου. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του cas.cy ή/και πρόσβαση μέσω «κόμβων» (links) σε ιστοσελίδες τρίτων. Ο CAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/Mέλη.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρόλο που ο CAS χρησιμοποιεί την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου στο cas.cy, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του cas.cy. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο CAS για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους επισκέπτες/χρήστες στις υπηρεσίες του cas.cy. Σε περίπτωση πού ο CAS λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική
βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του επισκέπτη/χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου στο cas.cy. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του cas.cy, με δική τους πρωτοβουλία,  να λαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, άρθρων ή/και λοιπών δημοσιεύσεων στο cas.cy αφορά την άποψη του συγγραφέα έκαστης ανακοίνωσης, άρθρου ή/και λοιπών δημοσιεύσεων και όχι απαραίτητα την άποψη του CAS.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close