Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών είναι στην πραγματικότητα η μετονομασία του πρώτου Σωματείου για πτηνά στην Κύπρο, του Ομίλου Καναρινοφίλων Λευκωσίας(Nicosia Canary Club). Η σύσταση του έγινε από μερικούς λάτρεις των καναρινιών στις 5 Νοεμβρίου του 1984, από τη Λευκωσία και τα περίχωρα, που ασχολούνταν με την εκτροφή, συντήρηση και αναπαραγωγή καναρινιών. Συγχρόνως αποφασίστηκε όπως τα πρακτικά δημοσιευθούν στις κυπριακές εφημερίδες και να υποβληθεί αίτηση για εγγραφή Σωματείου στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η εγγραφή Σωματείου εγκρίθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1984.
Στις 5 Ιανουαρίου 1984 εγκρίθηκε η εγγραφή Σωματείου με την ονομασία, Όμιλος Καναρινοφίλων Λευκωσίας με 44 Μέλη. Συγχρόνως αποφασίστηκε και η διοργάνωση της 1ης έκθεσης καναρινιών στην Πύλη Αμμοχώστου και τα εγκαίνια τέλεσε ο τότε Δήμαρχος Λευκωσίας κος. Λέλλος Δημητριάδης. Κατά την έκθεση αυτή παρουσιάστηκαν 57 καναρίνια τύπου και χρώματος.
Το 1990 ο Όμιλος Καναρινοφίλων Λευκωσίας, μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Σύνδεσμο για Μελωδικά και Καλλωπιστικά Πουλιά – Cyprus Society for Singing and Ornamental Birds, με στόχο την προσέλευση σ’ αυτόν και άλλα άτομα από ολόκληρη Κύπρο και τα οποία ασχολούντο τόσο με καναρίνια αλλά και με άλλα είδη πουλιών, όπως παπαγάλους, εξωτικά και άλλα πουλιά. Από τον πρώτο χρόνο ήδη τα Μέλη του Συνδέσμου είχαν αυξηθεί πέραν των εκατό από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.
Στις 21 Μαρτίου 1991 μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Μελωδικών και Καλλωπιστικών Πουλιών – Cyprus Avicultural Society, ονομασία την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα, και πλέον καλωσορίζει στους κόλπους του όλα τα είδη «πτηνών συντροφιάς».

Κύριοι στόχοι του Σωματείου μας είναι:

 1. Η κάθε μορφής εξυπηρέτηση των Μελών του για την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος τους στην εκτροφή, φύλαξη και διατήρηση όλων των ειδών πτηνών όπως καναρίνια, παπαγάλοι, ιθαγενή πτηνά, εξωτικά και παραδείσια, περιστέρια, Χήνες, κότες, κ.α. από τώρα και στο εξής αναφερόμενα ως «πτηνά».
 2. Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη και διατήρηση των «πτηνών».
 3.  Η διαφώτιση των Μελών του σε θέματα που σχετίζονται με το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη, φύλαξη και συντήρηση των «πτηνών».
 4. Η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών «πτηνών» από τα Μέλη του στην Κύπρο, καθώς επίσης την συμμετοχή των Μελών του σε εκθέσεις και διαγωνισμούς «πτηνών» στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 5. Η επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τους πιο πάνω σκοπούς.
 6. Να επιδιώκει και να εξασφαλίζει αμοιβαίες σχέσεις με παρόμοια Σωματεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 7. Να ιδρύει, δημιουργεί και διατηρεί βιβλιοθήκη σχετιζόμενη με τους πιο πάνω αναφερόμενους σκοπούς.
 8. Να παρέχει διευκολύνσεις μέσω κοινωνικών συναναστροφών μεταξύ Μελών του Σωματείου και των φίλων του.
 9. Να υιοθετεί τέτοια μέσα για τη γνωστοποίηση των σκοπών του  σωματείου, τα οποία θα θεωρηθούν αναγκαία και ιδιαίτερα της δημοσίευσης στον Τύπο με εγκυκλίους, με δημοσίευση βιβλίων και περιοδικών και οποιονδήποτε άλλων μέσων τα οποία θα διανέμονται στα Μέλη ή και στο κοινό.
 10. Να εγκαθιδρύει και να διατηρεί τέτοια γραφεία και υποστατικά και αντιπροσωπείες, οπουδήποτε είναι αναγκαίο, για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και για τη διευκόλυνση των Μελών του, τηρουμένων των προνοιών της εκάστοτε Νομοθεσίας.
 11. Να κάνει τέτοια έργα ή πράξεις είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, τα οποία θα προωθούν και προάγουν τα συμφέροντα των Μελών ή του Σωματείου.
 12. Να συνδέεται ομοσπονδιακά, να συνεργάζεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς ή Σωματεία που έχουν παρόμοιους σκοπούς.
 13. Να συνεισφέρει για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς που θεωρούνται ότι είναι προς όφελος του Σωματείου ή των Μελών του.

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα του Σωματείου μας, είναι η διοργάνωση κατά τον μήνα Νοέμβριο της ετήσιας έκθεσης και διαγωνισμού καλλωπιστικών πτηνών, όπως καναρινιών, παπαγάλων, εξωτικών και ιθαγενή που είναι και η μοναδική έκθεση με τέτοια είδη στην Κύπρο.
Η πρώτη ΄Εκθεση έγινε το Νοέμβριο του 1984 όπως προαναφέρθηκε στην αρχαία Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευκωσία, τα δε εγκαίνια τέλεσε ο τότε Δήμαρχος Λευκωσίας κος Λέλλος Δημητριάδης. Εκθέσεις έγιναν επίσης στο Δήμο Αγλαντζιάς, στην πόλη της Λάρνακας, τα δε εγκαίνια τέλεσαν οι αντίστοιχοι Δήμαρχοι. Για 8 συνεχόμενα χρόνια οι εκθέσεις (18η – 25η)
διοργανώνονταν στη Διεθνή Κρατική ΄Έκθεση Κύπρου. Τα επόμενα χρόνια εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα σε Λεμεσό και Λευκωσία.
Από την 17η έκθεση και μετά μέχρι και σήμερα καλούμε εξιδεικευμένους κριτές για κάθε τύπο καναρινιού αλλά πλέον εδώ και αρκετά χρόνια και για παπαγάλους, εξωτικά και ιθαγενή πτηνά. Μια από τις κύριες δραστηριότητες και μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η επιμόρφωση των Μελών του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να διοργανώσει επιμορφωτικά σεμινάρια με προσκεκλημένους εγνωσμένου κύρους από το
εξωτερικό.
Το Σωματείο κατά την Γενική συνέλευση του 2021 προχώρησε σε αλλαγή του Καταστατικού του για την εναρμόνιση του με τον περί Σωματείων νόμο. Επίσης έχει γίνει τροποποίηση στον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και πλέον διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. περισσότερες πληροφορίες

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close